OBRAS

GALERIA D'IMATGES -->

la figura | L'objecte | El bodegóTDesprés d'un temps treballant el “retrat”, decideix deslligar-se del sotmetiment que exigeix aquesta pràctica i, només de manera esporàdica, treballa aquesta especialitat amb les persones més properes.
D'altra banda, els quadres de gent, la majoria personatges anònims, formen part d'observacions que són molt pròximes i que serveixen per oxigenar el treball diari a l'estudi.
Les Ítaques del pintor estan molt a prop, en els espais silenciosos del paisatge que l’envolta. El quadern de viatge es recompon de mil apunts desordenats, entre tovallons de la taverna i fulls de dietari caducat.